Priser

PRISLISTA

Priser gällande från 1 januari 2019.

Utfärdande av pass595 kr
Intyg avmaskning Norge (medicin tillkommer)250 kr
Tandstensborttagning (lindrig, måttlig, kraftig)2500 – 3500 kr
Seniorkontroll1500 Kr
Kloklippning250 kr
Vaccination – hund475 kr
Vaccination – katt425 kr
ID-märkning tatuering öra, hund & katt625 kr
ID-märkning chip625 kr
Kastration hankattfr. 875 kr
Kastration honkattfr. 1395 kr
Kastration hanhund4000-5000 kr
Kastration tik6000-8000 kr
Vaccination Rabies595 kr
Vaccination Borrelia575 kr
Vaccination kattungekull225 kr/ kattunge

BESIKTNING VALPAR/KATTUNGAR

BESIKTNING+ID (chip eller öra) + VACCINATION (valfritt vaccin)

AntalPrisPris/st
11155 kr(1155 kr)
21905 kr(953 kr)
32655 kr(885 kr)
43405 kr(851 kr)
54155 kr(831 kr)
64905 kr(818 kr)
75655 kr(807 kr)
86405 kr(801 kr)
97155 kr(795 kr)
107905 kr(791 kr)

I ovanstående pris ingår ombesiktning upp till 1 månad efter förstabesiktningen (en gång per valp/kattunge). Priset 225 kr/ kattunge gäller vid tidsbeställd besiktning + ID + vaccination vid 12 veckors ålder. Gratis vaccination nr 2 valp vid 12 v mot uppvisning av besiktningsprotokollet. Valppåsar från Hill´s och Royal Canin samt ytterligare information om vaccination, försäkringar, avmaskning mm att lämna med till nya ägaren.

För att besöket skall gå så smidigt som möjligt för ffa djuren, vill vi att uppfödaren kommer in några dagar innan och lämnar stamtavlorna.

Nu kan du även ladda ner dina valpars besiktningsintyg från SKK för att ta med till besiktningen.

Om stamtavlor inte finns behöver vi få följande uppgifter:

 

  • Uppfödarens namn, adress och telefonnummer
  • Namn på tiken
  • Ras/raser på valparna,/kattungarna
  • Födelsedatum
  • Namn
  • Kön
  • Färg

BETALNING

Vi tar emot betalning kontant eller kort. Vid försäkringsärenden hjälper vi till med direktreglering.

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE KOSTNADER OCH PRELIMINÄRA PRISUPPGIFTER

Om ert djur är försäkrat och besöket kostar mer än självrisken.Då kan vi göra en direktreglering med ert försäkringsbolag.  Vad ni har för självrisk kan utläsas av försäkringsbrevet.

Det är svårt att veta vad behandlingen av ett djur kommer att kosta eftersom behandlingen  är individuell och vårdplanen görs upp efter djurets behov.

Har ni ett ekonomiskt tak så säg till personalen innan behandlingen påbörjas.

Vi har som grundregel att i varje läge utföra de undersökningar, behandlingar, provtagningar och övriga åtgärder som är bäst för varje patients välbefinnande.

Det är inte alltid möjligt att från början exakt veta hur stora resurser i form av tid, och arbetsinsatser, laboratorieundersökningar, mediciner, material, övervakning etc som måste sättas in för varje patient. Därför är det inte heller möjligt att i förväg göra en exakt beräkning av hur stora de totala kostnaderna för en undersökning, utredning, operation eller behandling kommer att bli. Om ni begärt och fått en preliminär kostnadsberäkning så utgör den en grov uppskattning av den troliga kostnaden, grundad på erfarenheter av kostnaden för tidigare patienter med liknande problem. Den slutgiltliga kostnaden för er hund/katt kan därför komma att bli högre eller lägre än den preliminära prisuppgift ni fått. En preliminär prisuppgift innebär alltså inga garantier för att slutkostnaden inte kan bli en annan- det är hela tiden vårdbehovet hos ert djur och därmed resurser som måste sättas in som avgör den slutliga kostnaden.

OM NI VILL SÄTTA EN ABSOLUT EKONOMISK GRÄNS SOM INTE FÅR ÖVERSKRIDAS MÅSTE VI VETA DETTA FRÅN BÖRJAN!

Med vänlig hälsning
Personalen

Specialpriser för djuren och dig!

Här kan du se våra olika aktuella klinikerbjudanden som ändras löpande.

Det kan vara extra prisvärda vaccinationer, kastreringar eller annat för ditt husdjurs välbefinnande och hälsa.

Seniorundersökning

Är din hund eller katt över 7 år. Boka tid för seniorundersökning 1500 :- 

 

Klippkort för kloklippning

Köp ett klippkort för 1200:- och få 6 kloklippningar, betala för 5.

Klippkort för avmaskning inför Norgeresa

Köp ett klippkort för 1200:- och få 6 st avmaskningar, betala för 5.