Priser

PRISLISTA

 

Priser gällande från 1 sep 2017.

 

Utfärdande av pass 525 kr
Intyg avmaskning Norge (medicin tillkommer) 200 kr
Tandstensborttagning (lindrig, måttlig, kraftig) 2125 – 2625 kr
Seniorkontroll 1200 – 1400 Kr
Kloklippning 200 kr
Vaccination – hund 400-425 kr
Vaccination – katt 380 kr
ID-märkning tatuering öra, hund & katt 625 kr
ID-märkning chip 625 kr
Kastration hankatt fr. 775 kr
Kastration honkatt fr. 1225 kr
Kastration hanhund 3900 – 4900 kr
Kastration tik 5900-7900 kr
Vaccination Rabies 530 kr
Vaccination Borrelia 475 kr
Vaccination kattungekull 150 kr/ kattunge

BESIKTNING VALPAR/KATTUNGAR

BESIKTNING+ID (chip eller öra) + VACCINATION (valfritt vaccin)

Antal Pris Pris/st
1 1080 kr (1080 kr)
2 1755 kr (875 kr)
3 2430 kr (810 kr)
4 3105 kr (776 kr)
5 3780 kr (756 kr)
6 4455 kr (742 kr)
7 5130 kr (733 kr)
8 5805 kr (725 kr)
9 6480 kr (720 kr)
10 7155 kr (715 kr)
I ovanstående pris ingår ombesiktning upp till 1 månad efter förstabesiktningen (en gång per valp/kattunge). Priset 150kr/ kattunge gäller vid tidsbeställd besiktning + ID + vaccination vid 12 veckors ålder. Gratis vaccination nr 2 valp vid 12 v mot uppvisning av besiktningsprotokollet. Valppåsar från Hill´s och Royal Canin samt ytterligare information om vaccination, försäkringar, avmaskning mm att lämna med till nya ägaren.

För att besöket skall gå så smidigt som möjligt för ffa djuren, vill vi att uppfödaren kommer in några dagar innan och lämnar stamtavlorna.

Nu kan du även ladda ner dina valpars besiktningsintyg från SKK för att ta med till besiktningen.

Om stamtavlor inte finns behöver vi få följande uppgifter:

 

  • Uppfödarens namn, adress och telefonnummer
  • Namn på tiken
  • Ras/raser på valparna,/kattungarna
  • Födelsedatum
  • Namn
  • Kön
  • Färg

BETALNING

Vi tar emot betalning kontant eller kort. Vid försäkringsärenden hjälper vi till med direktreglering.

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE KOSTNADER OCH PRELIMINÄRA PRISUPPGIFTER

Om ert djur är försäkrat och besöket kostar mer än självrisken.Då kan vi göra en direktreglering med ert försäkringsbolag.  Vad ni har för självrisk kan utläsas av försäkringsbrevet.

Det är svårt att veta vad behandlingen av ett djur kommer att kosta eftersom behandlingen  är individuell och vårdplanen görs upp efter djurets behov.

Har ni ett ekonomiskt tak så säg till personalen innan behandlingen påbörjas.

Vi har som grundregel att i varje läge utföra de undersökningar, behandlingar, provtagningar och övriga åtgärder som är bäst för varje patients välbefinnande.

Det är inte alltid möjligt att från början exakt veta hur stora resurser i form av tid, och arbetsinsatser, laboratorieundersökningar, mediciner, material, övervakning etc som måste sättas in för varje patient. Därför är det inte heller möjligt att i förväg göra en exakt beräkning av hur stora de totala kostnaderna för en undersökning, utredning, operation eller behandling kommer att bli. Om ni begärt och fått en preliminär kostnadsberäkning så utgör den en grov uppskattning av den troliga kostnaden, grundad på erfarenheter av kostnaden för tidigare patienter med liknande problem. Den slutgiltliga kostnaden för er hund/katt kan därför komma att bli högre eller lägre än den preliminära prisuppgift ni fått. En preliminär prisuppgift innebär alltså inga garantier för att slutkostnaden inte kan bli en annan- det är hela tiden vårdbehovet hos ert djur och därmed resurser som måste sättas in som avgör den slutliga kostnaden.

OM NI VILL SÄTTA EN ABSOLUT EKONOMISK GRÄNS SOM INTE FÅR ÖVERSKRIDAS MÅSTE VI VETA DETTA FRÅN BÖRJAN!

Med vänlig hälsning
Personalen

Specialpriser för djuren och dig!

Här kan du se våra olika aktuella klinikerbjudanden som ändras löpande.

Det kan vara extra prisvärda vaccinationer, kastreringar eller annat för ditt husdjurs välbefinnande och hälsa.

Seniorundersökning

Är din hund eller katt över 7 år. Boka tid för seniorundersökning 1200-1400 :- .

Klippkort för kloklippning

Köp ett klippkort för 1000:- och få 6 kloklippningar, betala för 5.

Klippkort för avmaskning inför Norgeresa

Köp ett klippkort för 1000:- och få 6 st avmaskningar, betala för 5.