Inför besök

Patient hos oss...

FRÅGOR & SVAR – INNAN DU RINGER

Hur länge har djuret varit sjukt?

– Vad är det för ras/kön/ålder?

– Hur är allmäntillståndet?

– Hur är det med matlusten?

– Har djuret kräkts?

– Har djuret visat urin/avföring? Ser detta ut som det brukar?

– Har djuret haft samma besvär tidigare?

– Har djuret feber?

Temperaturen tas med rektal temometer i ändtarmen.
Normaltemeperaturen hos hund och katt ligger på 38-39°C.

ORMBETT

Vi rekommenderar att inte ge någonting till djuret. Håll din vän helt stilla och sök veterinär snarast.

VACCINATION - Hund

I Sverige vaccinerar man vanligtvis sin hund mot Valpsjuka, Parvo, Smittsam leverinflammation/HCC och Parainfluensa/ Kennelhosta. Vaccinationsintervallen rekommenderas för närvarande efter grundvaccination, var tredje år för Valpsjuka, Parvo och HCC och varje år för Kennelhosta. Vissa hundar vaccineras även mot Leptospiros och Rabies.

VACCINATION - Katt

I Sverige vaccineras katter vanligtvis mot kattpest och kattsnuva.
Vaccinations intervallen rekommenderas för närvarande efter grundvaccination, var tredje år för kattpest och årligen för kattsnuva. Katter som reser utomlands skall även vaccineras mot Rabiesvirus.

RESA UTOMLANDS MED HUND ELLER KATT

När du skall resa utomlands med din hund/katt finns det en del att tänka på Informationen nedan gäller för resa inom EU och länder med EU-villkor (se Jordbruksverkets hemsida). Observera att Storbritanien, Irland och Malta ställer ärskilda krav på dessa regler.

Ditt djur skall vara id-märkt och ha ett pass utfärdat av veterinär. Från 3 juli 2011 är endast mikrochip godkänd id-märkning. (Dock för djur som är id-märkta med läslig örontatuering före före 3 juli 2011 och som kan styrka det med pass eller intyg krävs inte chipmärkning. Jordbruksverket rekommenderar ändå att även dessa djur märks med mikrochip för att undvika misstag vid gränserna.)

Rabiesvaccination:
Din hund/katt skall vara vaccinerad mot rabies.
Hunden/katten skall vara minst 3 månader gammal vid grundvaccinationen, som består av en eller två sprutor beroende på vilket vaccin som används. Tidigast 21 dagar efter grundvaccinationen kan du resa med ditt djur.

Avmaskning mot rävens dvärgbandmask:
Rävens dvärgbandmask kan orsaka allvarlig sjukdom hos människa med cystor som växer som cancer i levern. Den som drabbas behandlas med maskmedel i många år, ibland avlägsnas cystorna kirurgiskt och i vissa fall krävs levertransplantation.

Risken att smittas är mycket liten och Livsmedelsverket bedömer att man kan äta bär, frukt och grönsaker utan några särskilda åtgärder eller restriktioner. Hundar och katter smittas när de äter infekterade smågnagare. De blir inte sjukare än vid en vanlig inälvs-parasitsjukdom, med de sprider de fruktade äggen som kan infektera människor.

Kravet på avmskning slopades 1 januari 2012. Däremot rekommenderar vi att du avmaskar din hund/katt innan du återvänder till Sverige. Avmaska så nära inpå hemfärden som möjligt. Upprepa gärna avmaskningen inom 4 veckor. Avmaskningsmedlet skall innehålla prazikvantel (exempelvis Milbemax alt. Droncit alt Drontal till katt eller Drontal comp till hund) för att vara effektivt mot rävens dvärgbandmask.

Leptospiros:
Leptospiros är en sjukdom som angriper och skadar njurarna. Vaccinera din hund mot leptospiros om du skall resa utanför Norden. Grundvaccinationen är två sprutor med fyra veckors mellanrum, sen efter sex månader och därefter minst en gång om året. ge den årliga sprutan högst tre månader innan resa. Om din hund följer med utomlands mer sällan än en gång om året är det bättre att grundvaccinera med två sprutor varje gång innan utresa.

Tropisk hjärtmask:
Tropisk hjärtmask är en parasitsjukdom där de vuxna maskarna ligger som ett nystan i hundens lungartärer och i bland i hjärtat och kan orsaka mycket allvarlig sjukdom. Parasiten förekommer i Medelhavsområdet och det är viktigt att skydda hunden mot infektionen eftersom den inte är behandlingsbar när de vuxna maskarna väl etablerat sig. Hunden smittas av infekterade myggor som sticker dem och överför larverna till blodet. Skydda därför hunden mot myggor genom att hålla den inomhus i gryning och skymning samt sätt på ett myggavskräckande preparat som Exspot eller Scalibor (obs! inte till katt!). Behandla dessuton själva infektionen förebyggande med Advocate eller Stronghold som sätts på i samband med att man åker in i ett riskområde. Behandlingen skall upprepas var fjärde vecka tills man lämnat Medelhavsområdet och sista behandlingen ges fyra veckor efter att området lämnats. Alternativt ges tabletten Interceptor med början en månad före exponering och därefter en gång i månaden till och med en månad efter sista exponering för smittsamma myggor. Katter kan i undantagsfall smittas.

Leishmania:
Leishmania är en infektionssjukdom som förekommer i Medelhavsområdet och som sprids av sandflugor till såväl hundar som människor. Katter kan smittas i undantagsfall. Den orsakar besvärliga hudförändringar men framför allt invärtes skador i njurar och lever. Det är en kronisk sjukdom som man inte blir av med men som många gånger kan hållas i schack med livslång medicinering. Hunden skyddas mot infektion genom att hålla borta sandflugorna med Exspot eller Scalibor (obs! inte till katt!).

Fransk hjärtmask:
Fransk hjärtmask är en parasit som liksom den tropiska lever i artärer i lungorna. Den orsakar allt i från lindriga symptom till blödningsrubbningar, hjärtsvikt och dödsfall. Hunden smittas när den tuggar eller slickar på infekterade sniglar, snäckor eller slem på marken efter dessa.. Parasiten är fläckvis vanlig i Europa, bl a i Danmark. I Sverige finns den på Kosteröarna och i skrivande stund har den konstaterats på en räv i Skåne. Vid konstaterad infektion behandlas hunden med Advocate eller Milbemax hos veterinär.

Brun hundfästing:
Ju längre söderut i Europa man kommer desto vanligare blir den bruna hundfästingen. Denna fästing överlever inte utomhus i vårt klimat, men däremot inomhus i hushåll med hundar. Får man hem den behövs en saneringsfirma för att bli av med den. Den sprider flera otrevliga sjukdomar som babesios, moncytär ehrlishios och hepatozoonos. Skydda din hund med Exspot eller Scalibor och din katt med Frontline spot-on. Gå igenom pälsen dagligen och plocka genast bort de fästingar du hittar.

Glöm inte din hunds/katts vanliga vaccinationer!

Nyttiga hemsidor:

Avmaska.se läkemedelsföretaget Bayers information om avmaskning.

Jordbruksverket.se alla regler för in-och utförsel av djur.

Sva.se bra besrivningar av de sjukdomar som är aktuella utomlands.

Trevlig resa!

GODA RÅD

Många problem kan enkelt  undvikas:

– Vanliga åkommor som till exempel tandsten och skador på klokapseln slipper man genom att rutinmässigt sköta om djuret. 

Regelbunden vaccination och avmaskning av katt och hund är också viktigt. Smittor kan annars medföra dyra behandlingar eller vara direkt livshotande för djuren.

KÄNN DITT DJUR

Alla djur behöver bra foder, vatten, motion och sysselsättning. Ta ansvar för ditt djur genom att lära dig så mycket du kan om det. Låt det bli en daglig rutin att känna över päls, tassar och öron. Då upptäcker du i god tid om din vän mår dåligt.

Välkommen att kontakta oss på Varekils Djurklinik så ger vi råd om vad just ditt djur behöver.

VACCINATION

Vi har endast bokade besök. Ring oss på telefon för att boka ditt vaccinationsbesök eller boka online.