Personal

Klinikens personal

Anna-Karin Vallentin

Leg Djursjukskötare, VD och ägare till Varekils djurklinik sedan 1995. Utbildning: Djursjukvårdarskolan i skara 1984-85. Läkemedelsindustri 1993. Anestesiologi 2002.

Annika Berndtson

Leg veterinär. Utbildad 1996. Chefveterinär vid Varekils djurklinik. Tidigare anställd vid Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg 1998-2005.
Inriktning kirurgi. Anställd vid Varekils Djurklinik sedan 2005.
Vidareutbildad inom tandkirurgi.

Beatrice Karsten

Leg. veterinär. Utbildad i England år 2000.
Anställd vid Varekils Djurklinik sedan april 2016.

Juliane Bieger

Leg. veterinär.  Nyanställd hösten 2021

Information kommer inom kort

Agneta Akervall

Leg djursjukskötare sedan 2015. Anställd sedan 2018.  Har tidigare arbetat på Åby Hästklinik i många år. Reception- och IT-ansvarig.

Agneta Fröjd

Leg Djursjukskötare 1997. Har jobbat på Kolmårdens djurpark samt Nordens ark.
Anställd sedan 1998. Operationsköteska och Läkemedelsansvarig.

Nettan Rutgersson

Djurvårdare på utökad nivå.
Anställd sedan 1995. Jobbar med poliklink samt ansvarig inköpare för vårdartiklar.

Anette Friman-Örn

Leg Djursjukskötare 2015
Anställd sedan 2005  . Jobbar med polikinik och operation

UB, Ulla-Beth Calkin,

Leg Djursjukskötare sedan 2012.  Har arbetat på Ale Djurklinik i många år.
Anställd sedan 2020. Ansvarar för vaccinationsverksamheten.

Anna Oskarsson

Leg Djursjukskötare
Anställd sedan 2020. Peronalansvarig.

Jannike Dahle

Djurvårdare på utökad nivå.
Anställd sedan 2020. Jobbar med  poliklinik och i reception.

BUTIKEN

Anna Bäcklund

Butiksansvarig. Utbildad kostrådgivare för hund och katt
Anställd sedan 2018.

Maritha Dyfverman

Ansvarig lokalvård.
Utbildad kostrådgivare för hund och katt.