Vaccination

KATT

I Sverige vaccineras katter vanligtvis mot Kattpest och Kattsnuva.

Vaccinations intervallen rekommenderas för närvarande efter grundvaccination, var tredje år för Kattpest och Kattsnuva och årligen för Kattsnuva.

Katter som reser utomlands skall även vaccineras mot Rabiesvirus.

KATTPEST

Sjukdomen orsakas av ett parvovirus och är en mycket smittsam sjukdom med hög dödlighet. Viruset är överlevnadsdugligt och kan leva kvar i miljön under lång tid. Viruset är också mycket motståndskraftig mot desinfektionsmedel och höga temperaturer.

Kattpest bryter ut plötsligt med hög feber, matvägran, slöhet, diarré och kräkningar. Katten kan fort bli uttorkad på grund av vätskeförlust, vilket snabbt kan leda till döden. Viruset förstör de vita blodkropparna och infekterade katter drabbas ofta av allvarliga följdsjukdomar.

Även innekatter bör vaccineras mot kattpest då vi människor kan dra med oss smitta hem via skor.

KATTSNUVA

Denna sjukdom är ett samlingsnamn för infektioner i kattens luftvägar och orsakas huvudsakligen av kattens herpes- och/eller calicivirus. Alla åldrar drabbas och kan i vissa falla vara dödlig om inte behandling sätts in.

Symptomen vid herpesvirusinfektion är hög feber, nedsatt aptit, snuva och nysningar. En smittad katt med herpesvirus kan få en kronisk form av sjukdomen. Vissa perioder kan katten verka frisk, men stress och nedsatt immunförsvar kan aktivera viruset och ge symptom på nytt.

Vanliga symptom på calicivirusinfektion är sår i munnen, feber, snuva och nysningar. Det finns smittade katter som inte visar tecken på sjukdom men som ändå utsöndrar calicivirus, så kallade symptomfria smittbärare. En sådan katt är en stor smittfara för andra katter.

 

 

 

HUND

I Sverige vaccinerar man vanligtvis sin hund mot Valpsjuka, Parvo, Smittsam leverinflammation/HCC och Parainfluensa/Kennelhosta.

Vaccinationsintervallen rekommenderas för närvarande efter grundvaccination, var tredje år för Valpsjuka, Parvo, HCC och Kennelhosta och årligen för Kennelhosta.

Vissa hundar vaccineras även mot Leptosiros och Rabies.

VALPSJUKA

Valpsjuka orsakas av ett virus Canine distemper virus, förkortas CDV. Symtom på valpsjuka yttrar sig oftast i form av en allvarlig lunginflammation med hög feber och varbildning från ögonen. Andra symtom kan även vara kramper, kräkning och diarré. Valpsjuka är en väldigt allvarlig och ibland dödlig sjukdom.

Sjukdomen sprids lätt om en frisk hund vistas nära, eller har direktkontakt med en infekterad hund. Viruset kan också smitta genom omgivningen via händer och föremål, en frisk hund behöver därför inte träffa en sjuk hund för att själv bli sjuk.

PARVO

Parvo orsakas av hundens parvovirus typ 2 (CPV-2). Viruset finns spritt över hela världen och finns även i Sverige. Parvovirus medför en mycket allvarlig infektion och för valpar kan parvo vara livshotande. Symtom är hög feber, kraftigt nedsatt allmäntillstånd, kraftiga kräkningar och blodiga diarreér.

Parvo sprids med avföringen från infekterade hundar. Viruset sprids också genom till exempel händer och föremål som kläder, matskålar, filtar osv.

SMITTSAM LEVERINFLAMMATION/HCC

Smittsam leverinflammation hos hund, HCC, orsakas av ett virus. Viruset angriper hundens lever och slemhinnor. Symtom på HCC är diarré, illamående och bleka eller gula slemhinnor. Andra symtom som ont i buken, blödningar och svullnader på kroppen är också vanligt.  Ovaccinerade valpar är vanligtvis de som drabbas hårdast.

Sjukdomen kan spridas t.ex. genom kontakt med avföring, saliv, matskålar samt via skötare.

PARAINFLUENSA/KENNELHOSTA

Kennelhosta är ett samlingsnamn för olika smittsamma luftvägsinfektioner hos hundar. Sjukdomen är ganska vanlig i Sverige. Symtom på kennelhosta är skrällig, ihållande hosta och besvär från halsen. Hostattackerna kan bli så intensiva att hunden får kväljningar och kräks upp skummigt slem. Feber kan förekomma.

Sjukdomen sprids främst när en sjuk hund kommer i kontakt med en annan hund, smittan kan då överföras via nos mot nos kontakt eller via hosta/nysning. Kennelhosta sprids också via gemensamma vattenskålar och föremål som hunden tar i munnen.

VACCINATION

Vi har endast bokade besök. Ring oss på telefon för att boka ditt vaccinationsbesök eller boka online.